Missie en Visie

Missie
Vanuit een comfortabele en veilige leeromgeving samen met de deelnemer de (onveilige) situaties verkennen om vervolgens met zowel oud als met nieuw gedrag de effecten te ervaren.
Actief, confronterend, respectvol en zorgzaam in het mensen leren omgaan met zichzelf in lastige, spanningsrijke situaties.

Iets afleren kunnen we moeilijk voor elkaar krijgen.
Nieuw gedrag en inzichten aanleren hebben meer kans zolang het méér oplevert dan het oude gedrag.

Dankbaar dat ik daarbij mag begeleiden.

Visie
De veranderingen die mensen meemaken in hun leven hebben zowel een constructieve als destructieve uitwerking naar de toekomst. De VeranderMij ziet voor iedereen een kans om deze veranderingen door training en vorming positief aan te wenden om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.