Coaching

“Je kan een mens niets leren, je kan hem alleen helpen
het zelf te ontdekken in zichzelf.”

Praktisch omgaan met jezelf

Voordat ik de eerste keer op een hoogte van 9000ft uit het vliegtuig stapte met een instructeur op mijn rug, heb ik ongeveer alles op mezelf toegepast wat ik andere mensen graag aanleer en gun.cropped-03550033.jpgSinds 2011 werk ik als integratief coach met mensen uit diverse branches zoals politie, gemeente, rijksoverheid, UWV, retail, defensie, zorg.

Door mijn kijk op de wereld en op menselijke gedragingen, vind ik tijdens de intake samen met jou de aanleiding en het eventuele doel in een bepaalde richting. We maken afspraken over de tijd, plaats en voorwaarden. Alles gebeurt in overeenstemming.

Ik werk graag

 • confronterend
 • barmhartig
 • doeltreffend
 • stap voor stap
 • met een gezond tempo
 • aan huis
 • op locatie in het land
 • incompany
 • ook in kleine groepen
 • met partners indien nodig

Mijn specialismen

 • agressieregulatie
 • spanningsreductie
 • (dreigende) overbelasting
 • ADHD/ADD
 • assertiviteit
 • mentale weerbaarheid
 • RET jezelf
 • Burn-out klachten

Leveringsvoorwaarden per 01-01-2019

Integratieve coaching:

 • Een consult duurt ongeveer een uur. Een consult van meerdere uren aaneengesloten is soms raadzaam.
 • Annulering van een consult kan uitsluitend schriftelijk tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak per email aan verandermij@basvandersteen.nl
 • Annulering binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak worden in rekening gebracht tenzij er sprake is van aanwijsbare overmacht.
 • Betaling kan contant per consult van een uur. Een factuur wordt per e-mail nagezonden.
 • Betaling kan per maand per factuur met een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Per consult geldt voor bedrijven en instellingen een tarief van € 95,- exclusief 21% BTW.
 • Voor particuliere cliënten geldt een tarief van € 85,- inclusief BTW  per consult of een module naar financiële draagkracht.
 • Wanneer ik op een andere plaats dan in mijn eigen praktijk in Tilburg werk, reken ik een vergoeding van € 0,28 per kilometer van deur tot deur.
 • Ik werk met de term “Probleemeigenaar”. Dit betekent dat je me alles kan en mag vertellen waarbij ik er voor zorg dat het hanteerbaar blijft. Vanuit mijn kennis, kunde en medeleven wil ik meekijken met jou naar jouw situatie die jij als problematisch ervaart.
 • Jij bent en blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag en handelen.
 • Echter, wanneer ik de indruk krijg dat er een acuut gevaar is voor jou of voor anderen, dan ben ik in het uiterste geval verplicht een derde partij in te schakelen.

Zie ook Therapie