Werkzaamheden

 • T-Learning – De Leukste Agressietraining in het theater op www.oepsboos.nl
U treft een lijst met acties uit het relevante verleden; stages, trainingen, rollenspelen en andere prestaties waar ik met plezier aan meegewerkt heb of verantwoordelijk voor was.
De brede inzet is een gevolg van het vertrouwen dat ik geniet bij collega’s, bedrijven, opleidingscentra, instellingen en diverse bureaus door de kwaliteit die ik constant tracht te leveren.

Samenvatting

 • Training Mentale Kracht in het programma Professionele Weerbaarheid bij de Nationale Politie
 • Omgaan met Emotie en Agressie. Ook individueel als coach-therapeut
 • Omgaan met Agressie en Geweld (overvaltraining, gijzeling)
 • Opvang en Nazorg na schokkende gebeurtenissen
 • Verhogen van eigen inzetbaarheid
 • Persoonlijke effectiviteit Ook individueel als coach-therapeut
 • Gedrags- en attitudeveranderingen binnen beroepsgroepen
 • Gastdocent politieacademie/Recherche
 • Slecht Nieuws-gesprekken
 • Omgaan Met Agressie
 • training Verhogen Eigen regie en Inzetbaarheid mbt Verzuim en Ziekte (Verzuimtraining)
 • Omgaan met Geweld en Overvaltraining
 • Opvanggesprekken nazorggesprekken
 • Psychisch Gestoord Gedrag
 • Verhoorstrategieën
 • Crisismanagement (CM)/droogdraaioefening en Crisiscommunicatie(CC) voor inrichtings- en politieonderhandelaren.
 • Managementvaardigheden
 • Verandertrajecten/Reorganisatie
 • SlechtNieuws-gesprekken
 • Ontslagtrainingen
 • (Ontwikkel-)Assessments
 • Improvisatietheater, theatrale diensten
 • aanduwen discussies via verborgen theater
 • Interactief Theater
 • side-kick, (o.a. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Reclassering Nederland, Gemeente Leiden.)
 • Vanaf 1988 werkzaam op bedrijfsfeesten, beursen, theaterfestivals e.d. als acteur, animator en/of spreekstalmeester, organisatie.
 • Diverse producties bij Universiteitstheater De Koffer en bij Theater De Vorst.
 • Interactief Theater, regiescenes in diverse branches, de Afvalbutlers 2004-2009
 • Camera: animatiefilmpje ‘Heb Ik Dat’, candid ‘RTL-Boulevard, Promotiefilm Stichting Revalidatie Limburg, Promotiefilm De Afvalbutlers, Buch in de Bajes,
 • Stages
 • Nederlandse Spoorwegen; met HoofdConducteur, de Procesmanagers. “Coaching on the job” voor HC.
 • DJI: P.I. Breda, Huis van Bewaring. PI Lelystad, De Schie, 
 • Politie: alcohol- en verkeerscontrole. Project autodiefstalpreventie. Noodhulp van de politie in Tilburg en Breda. Horecadiensten Eindhoven.
 • Mobiele brigade van de douane in Venlo.
 • Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
 • Algemene Militaire opleiding.
 • Basistechnieken:
  • gezond verstand
  • DISC
  • RET
  • NLP
  • TA
  • LIFO
  • Harvard Excellent Onderhandelen
  • Roos van Leary (Live)
  • Kolb
  • Dramadriehoek/Groeidriehoek
  • STAR-methodiek
  • BELBIN

 

Geef een antwoord