Hypnotherapie

“Je kan een mens niets leren, je kan hem alleen helpen
het zelf te ontdekken in zichzelf.”

Integratieve hypnotherapie
Integratief wil zeggen, dat ik vanuit verschillende invalshoeken en methodieken werk.

Heeft jouw klacht een lichamelijk aspect?
Heb je veel last van stress of zijn het vooral ingesleten gedragspatronen die je hinderen, zodat je nieuw gedrag nodig hebt om je doel te bereiken?
Heb je onbewuste conflicten die om een oplossing vragen?
Hapert het ergens in de communicatie tussen jouzelf en de mensen om je heen?

Of worstel je met zingevingsvragen en wil je daarmee aan de slag?
Ook kan er iets spelen op het spirituele vlak.
Al die facetten weeg ik en neem ik mee.

Jij bent het uitgangspunt, want bij jou ligt de oplossing om het veranderingsproces te kunnen doormaken.

 • Hypnotherapie geeft je de mogelijkheid meer zicht te krijgen op het ontstaan van je gedragspatronen. Ook kun je toegang krijgen tot gevoelens die je, toen je jong was, hebt geblokkeerd. Dat was toen heel effectief, en heeft destijds misschien zelfs wel je leven gered, maar nu kan het hinderlijk zijn. Met hypnose kun je de wegen daarnaartoe weer toegankelijk maken. Zo ontstaan nieuwe patronen in denken, handelen en voelen, die je verder kunnen helpen.

Naast hypnose gebruik ik beproefde technieken uit diverse psychologische stromingen en gebruik ik coachende vaardigheden om praktisch en ook zonder hypnose te werken.

Hypnose
Hypnose of trance is een bewustzijnsverandering: je laat de omgeving voor wat hij is en concentreert je op je binnenwereld. Je kunt het een beetje vergelijken met de momenten waarop je zó opgaat in een film of boek, dat je niet hoort dat een ander de kamer binnenkomt. Of dat je tijdens de autorit opeens tot de ontdekking komt “oh, ben ik hier al…” Veel vaker moet ik iemand de-hypnotiseren.
Met hypnotherapie benut jij dit mechanisme om in contact te komen met je onderbewuste.
Zo worden afgesloten wegen weer toegankelijk gemaakt. Met het nieuwe inzicht dat je nu krijgt, kun je diep ingesleten patronen een andere wending geven. Dat heeft weer een positief effect op geestelijke en lichamelijke ongemakken.

 • Hoe?
  Bij hypnotherapie helpt een therapeut jou bij het concentreren van je aandacht op je binnenwereld. Je zit in een gewone stoel of in een makkelijke relaxstoel. Je keert naar binnen – dat doe je geheel zelf – en laat bij het uitademen steeds meer los van wat jij los wilt laten. Zo kun je met behulp van suggesties die ik je geef, afdalen naar een bewustzijnsgebied dat je de mogelijkheid geeft je probleem te onderzoeken, aan te pakken en te veranderen.
 • Eigen wil
  De hypnose waarover ik spreek, is beslist iets anders dan wat je soms weleens in een show ziet. In zo’n programma wordt een soort ‘magische’ sfeer gecreëerd, waarbij mensen die daarvoor ontvankelijk zijn, worden uitgekozen om de kijkers te amuseren. Deze theater vorm kan ik niet en wil ik niet.
  Bij hypnotherapie is daarvan geen sprake. In de therapie breng je jezelf in een lichte trance. Hypnose is iets wat je echt zélf doet, ook al begeleid ik je daarbij.
 • Ben je eenmaal in trance, dan weet je nog altijd heel goed wat er gebeurt. Jouw wil blijft voortdurend aanwezig. Hypnose kan je niet dwingen iets te zeggen of te doen wat je niet wilt! Je kunt ook zelf uit de trance komen, op elk moment en zonder mijn hulp. Jij bent en blijft altijd de baas.

Helend effect
Hypnotherapie maakt optimaal gebruik van de therapeutische mogelijkheden van (zelf)hypnose. Je krijgt zo de unieke gelegenheid om je onbewuste in te schakelen voor je probleemanalyse en behandeling. Tijdens de hypnose maak je contact met delen van je persoonlijkheid die in de alledaagse ‘waaktoestand’ minder toegankelijk zijn. In de praktijk blijkt dat juist het onbewuste je bij allerlei vragen en problemen de weg kan wijzen. Zowel geestelijke als lichamelijke klachten zijn goed te behandelen met hypnotherapie.

“De waarheid is dát wat werkt.”

Voor wie en waarbij?
Je wilt natuurlijk graag weten of integratieve hypnotherapie jou verder kan helpen op je zoektocht. Onderstaande lijst laat zien met welke klachten, problemen en verlangens mensen bij mij kwamen en komen:

 • Inzicht en controle krijgen over onbewuste reacties
 • Opsporen van de oorzaak van een klacht
 • Verwerken van verlies (rouw)
 • Het leren omgaan met emoties
 • Het aanspreken van innerlijke vermogens en hulpbronnen
 • Aanpakken van vermoeidheidsklachten
 • Leren omgaan met spanningen, agressie of stress
 • Aanpakken van fobieën en angsten, zoals: sociale fobie, spinfobie, bloos- of vliegangst
 • Burn-out, Bore-out
 • Verwerken van schokkende gebeurtenissen, zoals geweld, een ongeluk of ziekte.
 • Afleren van ongewenst verslavingsgedrag (bijvoorbeeld roken, eten en drinken)
 • Aanpakken van slaapproblemen
 • Versterken van genezingsprocessen
 • Bestrijden en/of leren omgaan met pijn
 • Inzicht krijgen in de eigen persoon en mogelijkheden
 • Bevorderen van ontspanning, bijvoorbeeld tijdens zwangerschap. OOK voor aanstaande vaders.

Contra-indicaties
Sommige psychische problemen zijn contra-productief voor integratieve hypnotherapie. Dat kan te maken hebben met de medicatie die iemand gebruikt en/of de manier waarop je op dit moment in het leven staat. Onder invloed van alcohol of drugs wordt er geen hypnose toegepast.
Meestal blijkt dit al snel: tijdens het intakegesprek of een van de eerste sessies. Dan bespreek ik met je welke andere mogelijkheden er voor je zijn.

Hoe werk ik als therapeut?
Integriteit, eigen regie en veiligheid zijn mijn kernwaarden. Ik heb geleerd om met verschillende interventietechnieken te werken.
Gesprekken op bewust niveau wissel ik af met hypnose, zowel een lichte als iets diepere trance. Net wat op een bepaald moment voor jou het beste lijkt.

Ik maak gebruik van visualisaties en imaginaties. Dit houdt in dat ik je vraag bepaalde gebeurtenissen in gedachten te verkennen, te ‘oefenen’ als het ware.
Ontspanningsoefeningen kunnen helpen als stress een bepalende factor is in jouw leven.

Ook laat ik mensen soms ‘praten’ met deelaspecten van hun persoonlijkheid (bijvoorbeeld met een kant van jou die vindt dat je het nooit goed genoeg doet). Een toestand van trance maakt regressie (teruggaan in de tijd) mogelijk, net als het beleven van reïncarnatie (teruggaan naar een vorig leven). Wanneer je niet gelooft in reïncarnatie, dan kunnen we het gebruiken als metafoor.

Inzet
Hypnotherapie houdt niet in, dat ik met m’n vingers knipper, “iets doe”, dan nog een keer met m’n vingers knipper en daarmee jouw probleem voor je heb opgelost. Net als elke therapie vraagt ook hypnotherapie een grote inzet van jouzelf.

Hoe verloopt het traject?
Hypnotherapie is een individuele, vaak kortdurende therapie. Het eerste consult is een intakegesprek. Daarin komt ter sprake waaraan je wilt werken, wat je van de therapie verwacht en wat je wenst te bereiken. Daarna bespreek ik met je wat jij kunt doen om je probleem aan te pakken en welke stappen daarvoor nodig zijn.

Intakegesprek en Behandelingsafspraken
De behandeling begint met een intakegesprek van een uur.
Van te voren heb je een vragenformulier bewerkt. Samen bekijken we met welke klacht, vraag en/of wens je bij me bent gekomen en wat eventueel nog meer belangrijk voor je is. We gaan na of hypnotherapie de juiste keus voor je is en bespreken het verdere traject. Ook kijken we hoeveel sessies de behandeling waarschijnlijk zal omvatten.

Behandeling
De daarop volgende consulten verlopen in de regel volgens een vast patroon.

 1. Je vertelt eerst hoe het na de vorige sessie met je is gegaan.
 2. Daarna ga je samen met mij als therapeut gericht aan het werk, met behulp van de (trance-)methode die op dat moment het meest geschikt voor je is.
 3. Aan het eind van elk consult vertel je hoe je de sessie hebt ervaren.
 4. Op deze manier blijf je steeds bewust van wat de therapie met je doet en wat de effecten ervan zijn in je leven.

Het is duidelijk dat de therapie nogal wat van je vraagt, als je wilt dat deze tot een positieve verandering in je leven leidt.
Jouw motivatie en doorzettingsvermogen zijn heel belangrijk om de therapie te doen slagen. Daarbij kun je uiteraard rekenen op mijn volledige inzet.

Duur van de behandeling
Elke sessie duurt ongeveer 1 uur. Aan het eind van het intakegesprek bespreken we hoeveel sessies je denkt nodig te hebben.

Behandelovereenkomst
Na het intakegesprek ontvang je een behandelovereenkomst. Deze kun je thuis op je gemak invullen of accorderen. De eerstvolgende afspraak neem je hem mee.

In de behandelovereenkomst staat wat jij met de therapie wilt bereiken. Ook worden je gegevens erin opgenomen, naam van je huisarts, welke medicijnen je gebruikt en dat soort zaken.
Wanneer jij je doelen wilt bijstellen, kun je natuurlijk altijd vragen de ‘overeenkomst’ te wijzigen.
Doel van de overeenkomst is om helderheid te scheppen voor jou als cliënt.

Tarieven
Leveringsvoorwaarden per 01-01-2019

Integratieve coaching en therapie:

 • Een consult duurt ongeveer een uur. Een consult van meerdere uren aaneengesloten is soms raadzaam.
 • Annulering van een consult kan uitsluitend schriftelijk tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak per email aan verandermij@basvandersteen.nl
 • Annulering binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak worden in rekening gebracht tenzij er sprake is van aanwijsbare overmacht.
 • Betaling kan contant per consult van een uur. Een factuur wordt per e-mail nagezonden.
 • Betaling kan per maand per factuur met een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Per consult geldt voor bedrijven en instellingen een tarief van € 95,- exclusief 21% BTW.
 • Voor particuliere cliënten geldt een tarief van € 85,- inclusief BTW  per consult of een module naar financiële draagkracht.
 • Wanneer ik op een andere plaats dan in mijn eigen praktijk in Tilburg werk, reken ik een vergoeding van € 0,28 per kilometer van deur tot deur.
 • Ik werk met de term “Probleemeigenaar”. Dit betekent dat je me alles kan en mag vertellen waarbij ik er voor zorg dat het hanteerbaar blijft. Vanuit mijn kennis, kunde en medeleven wil ik meekijken met jou naar jouw situatie die jij als problematisch ervaart.
 • Jij bent en blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag en handelen.
 • Echter, wanneer ik de indruk krijg dat er een acuut gevaar is voor jou of voor anderen, dan ben ik in het uiterste geval verplicht een derde partij in te schakelen.

Neem vrijblijvend contact met me op.
verandermij@basvandersteen.nl
+31 6 26 36 02 17